Sir Faiz

BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION. HONS (FINANCE), UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA, 2017

 

Account, Business, Economy


Sort by :

Sir Faiz
[eTuisyen] TINGKATAN 5 PRINSIP PERAKAUNAN: Bab 6 – Perakaunan Untuk Syarikat Berhad Mengikut Syer

Sir Faiz
[eTuisyen] TINGKATAN 5 PRINSIP PERAKAUNAN: Bab 1 – Analisis Tafsiran Penyata Kewangan

Sir Faiz
[eTuisyen] TINGKATAN 4 PRINSIP PERAKAUNAN: Bab 7 – Penyata Kewangan Milikan Tunggal

Sir Faiz
[eTuisyen] TINGKATAN 4 PRINSIP PERAKAUNAN: Bab 8 – Pelarasan Tarikh Imbangan

Sir Faiz
[eTuisyen LIVE 79] TEKNIK MENJAWAB SPM PRINSIP PERAKAUNAN : Past Year 2016 – Buku Tunai Runcit

Sir Faiz
[eTuisyen LIVE 69] TEKNIK MENJAWAB SPM PRINSIP PERAKAUNAN : Trial SPM 2017 – Pembubaran Perkongsian

Sir Faiz
[eTuisyen] TINGKATAN 4 PRINSIP PERAKAUNAN: Bab 2 – Akaun Perdagangan

Sir Faiz
[eTuisyen] TINGKATAN 4 PRINSIP PERAKAUNAN: Bab 2 – Akaun Untung Rugi

Sir Faiz
[eTuisyen LIVE 59] TEKNIK MENJAWAB SPM PRINSIP PERAKAUNAN : Past-year SPM 2019 Kertas 2 Bahagian B

Sir Faiz
[eTuisyen LIVE 46] TEKNIK MENJAWAB SPM PRINSIP PERAKAUNAN: Past Year – Akaun Kawalan (Kertas 2)

Sir Faiz
[eTuisyen LIVE 39] TEKNIK MENJAWAB SPM PRINSIP PERAKAUNAN: Past Year – Akaun Pengeluaran (Kertas 2)

Sir Faiz
[eTuisyen LIVE 34] TEKNIK MENJAWAB SPM EKONOMI : Trial SPM 18-19 Alat Dasar Ekonomi